Reklam

Haberavrasya.com’da gösterilen reklamlar, Tıklama veya Gösterim Başına ve İçerik Tabanlı Reklam uygulaması esasına dayanır.
Farklı reklam gösterim uygulamaları, projemizin ikinci fazının yayına alınacağı Temmuz 2017’de devreye girecektir. 
Bu sürece kadar, reklam taleplerinizi detaylıca info@haberavrasya.com e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.