Kullanım Şartları

Haberavrasya.com Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu sözleşmede belirtilen şartlar bir taraftan "Selahattin Pınar Cad. No:25 Güven Yuva Apt. No:12 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul Türkiye" adresinde faaliyet gösteren 3.Göz Media’ya ait Haberavrasya.com site, platform ve uygulamaları (bundan sonra "Haberavrasya.com" olarak anılacaktır) ile bu site, platform ve uygulamaları kullanacak "Kullanıcı" arasında akdedilmiştir.

Sözleşmenin Tanımı, Amacı ve Kabulü

İşbu sözleşme, ziyaretçilere Haberavrasya.com’un hangi şartlarda hizmet sunacağını belirtmektedir. Haberavrasya.com, üyelik işlemlerini asgari düzeyde dahi olsa başlatan ziyaretçiler için ‘üye’ tanımlamasını kullanacaktır. Üyeler, yayın yapma, e-günlük oluşturma, yorum yapma, tartışmalara katılma, üye ve etiket takip etme gibi hizmetleri sağlayan bir sosyal içerik platformudur. Üyelik işlemini asgari düzeyde dahi olsa başlatan ziyaretçiler Haberavrasya.com'a üye olduklarını, işbu sözleşmeyi kanunen reşit ve temyiz kudretine sahip iken taraflarınca okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

İşbu sözleşme, Haberavrasya.com hizmetlerinden asgari düzeyde de olsa faydanalan üyeler ve dahi üyelik işlemlerini başlatmamış ziyaretçi ve kullanıcılar için bağlayıcı niteliğindedir. Haberavrasya.com site, platform ve uygulamalarını kullanan üyeler, üye olmadan da olsa Haberavrasya.com tarafından sunulan bu servislerini sınırlı bir biçimde kullanan ziyaretçiler ve kullanıcılar, işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde hareket etmeyi taahhüt etmiş olurlar.

Bu metinde yer verilen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi" tanımlamalarını kapsar durumdadır.

Haberavrasya.com Servislerine Kayıt Olma

Haberavrasya.com tarafından sunulan servislerin, üyelere açık sınırlar dahilinde azami seviyede kullanılabilmesi için, Haberavrasya.com tarafından sağlanılan üye olma araçlarıyla kayıt olunması gerekmektedir. Temel düzeyde, servislerin ziyaret edilmesi yayınların okunması gibi servislerde kayıt olma gereksinimi bulunmamaktadır. 

Üye tarafından yapılan kayıt işlemleri vasıtasıyla sağlanılan bilgilerin doğru ve zorunlu alanların tam olması gerekmektedir. Bu sağlanılan bilgilerin güncelliğinden yine Üye sorumludur.

Üyeler kullanıcı adı seçerken;


·      Başka bir insanı, markayı, kurumu, ırkı, inancı, ülkeyi vesair değerleri taklit etmekten,

·      Bu değerlere tabi olan ad veya ad öbeklerini izinsiz kullanmaktan,

·      Bu değerleri kışkırtmak, aşağılamak, öznel bir fikir ifade etmekten


imtina etmek zorundadırlar. İzin almaksızın bu değerlere ait bilgileri kullanarak kayıt olamaz, bu değerlere ait hesapları kullanamazlar.

Üyeler, Haberavrasya.com üzerinde gerçekleştirdikleri her türlü aktivite, işlem, hareket ve hesap bilgilerini güvende tutma sorumluluğunu taahhüt eder. Üye, hesabının başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığı veya kullanıldığı şüphesine dahi varsa, gerekli önlemleri alması ve ivedi bir şekilde Haberavrasya.com'a uye @Haberavrasya.com kanalıyla ulaşması gerekmektedir.

Üyeler, hiçbir zaman ve şartta, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin görüntülenmeye kapalı hesap bilgilerini (şifre, vs.) üçünçü kişi ve kurumlarla paylaşmama sorumluluğunu taahhüt eder.

Üyeler, Facebook ve diğer sosyal ağ mecra hesaplar vasıtasıyla yapılan kayıt olma süreçlerinde, bu sosyal ağlardaki profillerinde yer alan belirli verileri, Haberavrasya.com tarafından sağlanılan hizmetler doğrultusunda, erişime açma imkanı sağlamış olurlar. Bu sosyal ağlarda, yine bu sosyal ağların ayrı ayrı Gizlilik ayarlarında hangi verilerin erişilebilir olacağının ayarlanması Üye sorumluluğundadır. Kayıt esnasında sağlanılan bu verileri, Gizlilik İlkelerimize uygun olmak kaydı ile toplama, depolama, saklama ve herhangi bir süre belirtmeksizin kullanma hakkını, Haberavrasya.com'a sağladıklarını kabul eder.

Kullanıcılar, Haberavrasya.com tarafından sağlanılan servislerin hangi seviyede kullandığına bakılmaksızın, işbu sözleşme üzerinde ve Haberavrasya.com ilkeleri, esasları, politikaları ve prosedürlerinde gerekli görüldüğü hallerde kullanıcıya haber vermeksizin değişiklik yapılabileceğini kabul etmiş sayılır. Bu sözleşmenin dikkatli, anlayarak ve tam okunması kullanıcı sorumluluğundadır ve Dipnotlar.Net’e gerçekleştirdiği her ziyarette okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.

Lütfen, bu sözleşmeyi dikkatli bir şekilde oku ve sakla. Ayrıca, Haberavrasya.com tarafından sağlanılan hizmet ve servislerin suistimal edildiğini düşünüyorsan veya yayınlanan her hangi bir verinin içeriğinden rahatsız oluyorsan derhal icerik@Haberavrasya.com üzerinden bizimle iletişime geç.

İçerik Tanımı

İşbu sözleşmede geçen "İçerik" terimi; her türlü bilgi, veri, yazı, fotoğraf, resim, audio dosya, video dosya, yorum, yanıt, oylama, makale, kod, tablo, grafik vesair araçları kapsar. Belirtilen içerik tanımı, Haberavrasya.com tarafından oluşturulan içerikler olabileceği gibi, üyeler tarafından oluşturulan her türlü içerik araçlarını da kapsayacaktır. Üyeler ve ziyaretçiler tarafından oluşturulan her türlü içeriğe ‘Üye İçerikleri’ denilecektir. Üye içerikleri, ister umuma açık olsun isterse de hususi kayıtlarında bulunsun, içeriği oluşturan Üyenin sorumluluğundadır. Bu bağlamda, içeriğin doğruluğu, güncelliği, hukuki kurallara uygunluğu yine Üyenin sorumluluğundadır.

Haberavrasya.com'da yayınlanan tüm içerikler, telif hakları, marka hakları, hizmet hakları, patent, ticari sırlar ve diğer kanun ve yasalar vasıtasıyla koruma altındadır. Haberavrasya.com'u ziyaret eden tüm kullanıcılar telif hakları kurallarına azami uymak zorundadırlar.

Haberavrasya.com'da yayınlanan içerikleri, amacı dışında kullanmak, taklit etmek, depolamak, değiştirmek ve dağıtımını yapmak yasaktır. Üye ve ziyaretçiler, içerik kendisi tarafından oluşturulmuş olsa dahi, bu içeriğin satışını yapamaz, reklam ve tanıtım gibi amaçlar doğrultusunda ve üçüncü şahısların haklarını zedeleyici şekilde kullanamaz.

Haberavrasya.com'da yayına alınacak içerikler ve diğer tüm servisler, Haberavrasya.com yayın politika ve ilkelerine uygun olmak zorundadır. Bu uygunluğun daimi olup olmaması yine Dipnotlar.Net’in inisiyatifindedir. Bu sebeple, Haberavrasya.com yayınlanmış veya yayınlanmaya hazır bir içeriği, herhangi bir zamanda, içerik kullanıcı tarafından oluşturulmuş dahi olsa, düzenleme, değiştirme, kaldırma, silme, engelleme, vesair haklara sahiptir.

Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Haberavrasya.com'da üye olarak veya üye olmadan erişebileceği hizmetleri kullanarak verdiği tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu,

Haberavrasya.com'u kullanırken, yukarıda belirtilen telif hakları, marka hakları, hizmet hakları, patent, ticari sırlar ve diğer kanun ve yasaları ihlal etmeyeceğini,

Haberavrasya.com'da yayınlanan hiçbir içeriğin, bir kısmı dahi olsa, üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin almadan kullanılmayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut Haberavrasya.com editörleri, yazarları ve diğer çalışanları tarafından üretilen içerik ya da uygulamaların, başkaca internet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını,

Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerde, üçüncü şahısların, kurumların vesair değerlerin kişilik haklarına zarar verecek, lekeleyici, aldatıcı unsurlar, pornografik, genel kullanıcı ahlak kurallarına aykırı yazı, görsel, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık veya yasadışılık içermeyeceğini,

Yalan, yanıltıcı, yanlış, doğruluğu olmayan içerik oluşturmayacağını,

Tehdit, taciz, şantaj, hakaret vesair davranışların yasak olduğunu, herkese açık alanlarda veya üyeler arası iletişim kanalları gibi sınırlı alanlarda bu davranışların icra edilmeyeceğini, bu davranışın icra edilmesi durumunda Haberavrasya.com tarafından üyelik ile ilgili dondurma, silme, askıya alma gibi kararların uygulanabileceğini,

Üyeliklerin dondurulması, silinmesi, askıya alınması gibi durumlarda dahi, üye olunan süre dahlinde gerçekleştirilen davranışlarla ilgili sorumluluklarının devam ettiğini,

Haberavrasya.com'un, üyelerin herhangi bir davranışı, aksiyonu, katılımı sebebiyle ödüllendirebileceğini, kısıtlayabileceğini, üyeliğini dondurabileceğini veya üyeliğini sonlandırabileceğini,

Haberavrasya.com üzerinden oluşturulan tüm ilişkilerin Dipnotlar.Net’in sorumlu olmadığını ve bağımsız olduğunu, bu ilişkilerin ilgili taraflar için bağlayıcı olduğunu,

Üye tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden yine kendisinin sorumlu olduğunu,

Haberavrasya.com tarafından talep edilmeyen veya Haberavrasya.com ile anlaşmadan reklam veya tanıtım amaçlı bir içerik oluşturmayacağını, spam içerik paylaşımında bulunmayacağını,

Haberavrasya.com'a üye olurken, belirledikleri şifre vesair gizli bilgilerin güvenliğinden sorumlu olduklarını ve bunun için gerekli olan önlemlerin yine kendileri tarafından alınması gerektiğini,

Diğer üyelere ait hesapların, kullanıcı adlarının, şifrelerin vesair bilgilerin kullanılmayacağını, verilerine izinsiz ulaşmamayı, kendi şifrelerini başkaları ile paylaşmayacağını, aski durumda oluşacak hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını,

Hesabının, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığını veya şifre bilgilerinin başka kişiler tarafından bilindiğini öğrendiğinde, durumu ivedi olarak Haberavrasya.com'a uye @Haberavrasya.com e-posta adresi vasıtasıyla bildireceğini,

Üyelere ait şifrelerin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda Dipnotlar.Net’i bundan sorumlu tutmayacağını,

Haberavrasya.com adı, logosu, faviconu vesair materyallerin Haberavrasya.com izni olmadan kullanmayacağını,

Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerden, hiçbir şekilde Dipnotlar.Net’in sorumlu tutulmayacağını, Haberavrasya.com yayın ilkelerine, politikalarına aykırı hazırlanan içerikleri, Haberavrasya.com önceden onaylamış dahi olsa, yayından kaldırma hakkına, silme, dondurma gibi haklara sahip olduğunu,

Herhangi bir yazılımsal, donanımsal veya iletişim gereçlerine zarar vermeyeceğini, yıkıma uğratmaya çalışmayacağını, işlevini sekteye uğratmak maksadıyla virüs ve benzeri türevleri içeren yazılım, bilgisayar kodu, dosyası oluşturmayacağını, yetkisi haricinde olan sisteme, veriye, şifreye vesair fonksiyonlara erişmeye çalışmayacağını, doğrudan veya dolaylı yollardan sisteme ait algoritmaları, kodları, yapıları deşifre etmeyeceğini, bu işlevleri bozmaya yönelik davranışlarda bulunmayacağını,

Haberavrasya.com'da yayınlanan içeriklerin bir kısmı dahi olsa, başkaca sitelerde veya mecralarda değiştirme, alıntılama, çevirme gibi davranışlarda bulunmayacağını,

Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler göndermeyeceğini,

Tüm hak ve yükümlülüklere daha sonra itiraz etmeyeceğini, peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Haberavrasya.com Hak ve Yükümlülükleri

Haberavrasya.com, kullanıcılardan gelen içerikleri ve iletişim araçları vasıtasıyla kendisine ulaşan verileri, sebep göstermeksizin reddetme, sınırlama, geciktirme, değişiklik yapma, düzenleme, yayın tarihini düzenleme, yayınlamama vesair haklarına haizdir.

Servislerinde, üyelerin erişim kısıtlarını sebep belirtmeksizin düzenleme, sınırlama, artırma, iptal etme, yok etme haklarına haizdir. Bu değişikliklerden dolayı Haberavrasya.com sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı ile ihtilaf yaşanması durumunda, ilişkili üyeliklerin iptali, dondurulması ve bu üyeliklere ait oluşturulan içeriklerin silinmesi, dondurulması gibi ihtilafın giderilmesi için ihtiyaç duyulan çözüm yollarını uygulayabilir.

Üyeye ait yetkilerin başkaları tarafından kullanılması durumunda, üyenin bilgisi dışında işlemler yapılabilir. Bu gibi durumlarda üyenin şifresini değiştirip güvenliğini sağlaması; gerekli görmesi halinde Haberavrasya.com'da uye @Haberavrasya.com e-posta adresi vasıtasıyla ulaşmasını önemle rica ederiz. Bu gibi yaşanılabilecek durumlarda, son karar Haberavrasya.com'a aittir.

Haberavrasya.com üyelerine ait herhangi bir bilgi izinsiz veya yetkisiz şahıslar tarafından herhangi bir sebeple toplanamaz, depolanamaz veya dağıtımı yapılamaz.

Haberavrasya.com'da yürütülen reklam, tanıtım, pazarlama gibi faaliyetlerin yasal hakları Haberavrasya.com ve yine Haberavrasya.com'un yetki verdiği şahıs veya şirketlere aittir. Bu hakların ticari maksatlı kullanılabilmesi için Haberavrasya.com ile iletişime geçilip görüş ve yetki alınması gerekmektedir.

Üyeler tarafından oluşturulan içeriklerde, profillerde verilen harici linkler, haber vermeksizin ve neden belirtmeksizin kaldırılabilir, bu faaliyetlerden ötürü üyeliği sonlandırabilir.

Site ve servislerimizin bilimum yerlerinden Haberavrasya.com, kurum içi platformlara veya diğer kurum dışı platformlara dahili veya harici linkler verilebilir. Harici linklere ait gizlilik ilkeleri, kullanım şartları veya içeriklerden Haberavrasya.com sorumlu tutulamaz.

Üye tarafından oluşturulan hesaplara ait kullanıcı adları gerekli görülmesi halinde Haberavrasya.com tarafından değiştirilebilir. Üye tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, bu süre zarfında yazılı veya görsel paylaşım yapmayan, güncellenmeyen hesaplar silinebilir. Silinen veya değiştirilen hesaplara ayrılmış kullanıcı adları Haberavrasya.com'a devrolunur. Başka bir üyenin kullanımına sunulabilir.

Yürürlülük

Kullanıcı, üyelik işlemlerini başlatıp kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşme ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Fesih ve Değişiklik

Haberavrasya.com bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. Değişiklikler Haberavrasya.com'un sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesindeki değişiklikleri, Haberavrasya.com sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için üyelik sözleşmesini sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisleri kullanmaya başladığı tarihten itbaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Haberavrasya.com'un ve/veya Üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

Telif Hakları

Haberavrasya.com'de oluşturulan yorum, yazı ve diğer içeriklere ilişkin telif hakları oluşturana aittir. Bu nedenle Haberavrasya.com'de yayınlanmış olan haber ve yorumları ticari maksatla dahi dilediğin şekilde derleyip, kullanabilirsin. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlaman halinde Haberavrasya.com'e aktif link vermen gerekmektedir. Telif hakları sana ait olmakla birlikte, Haberavrasya.com'de yazdığın tüm içerikler üzerinde 3.Göz Media'ya çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet vesair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar vesair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak; ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı (lisans) vermektesin. Her türlü içeriğin Haberavrasya.com'de yayında olduğu müddetçe 3.Göz Media, tüm yazılarını uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için yazını silmen yeterlidir; ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, sana daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarının çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı vesair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür. 3.Göz Media, yazılarının internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.

Yasal Sorumluluk

Haberavrasya.com'de yayınlanmak üzere sunduğun içeriğin sana ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkın olduğu kabul edilir. Sana ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunman şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde 3.Göz Media’nın uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaksın. Haberavrasya.com'de yayınlanmak üzere sunduğun içeriğin ve mesaj vesair Haberavrasya.com imkanlarının kullanılması suretiyle göndermiş olduğun içeriğin hukuka uygun olması senin sorumluluğundadır. Gönderidiğin veya sağladığın içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul etmektesin. Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda Haberavrasya.com'in bilgisayar kayıtlarının(e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları, vs.) H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktasın.

Üyelik sözleşmesiyle veya Haberavrasya.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorun varsa iletişime geçin:

Tebligat Bilgileri

Üyelik sözleşmesiyle veya Haberavrasya.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunun veya geri bildirimin varsa lütfen bizimle iletişime geç:

Adres         : Selahattin Pınar Cad. No:25 Güven Yuva Apt. No:12 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul

E-posta     : iletisim@Haberavrasya.com

Tebligat Adresleri Kullanıcı'nın Haberavrasya.com'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle Haberavrasya.com'un kullanıcı'nın kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Haberavrasya.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.