Gizlilik İlkeleri

Haberavrasya.com olarak tüm ziyaretçilerimizin şahsi gizlilik haklarına saygı duyuyor, sitemizde gezindiğin sürece bu gizliliği sağlamak için çaba sarfediyoruz. Haberavrasya.com ’de üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm ziyaretçilerimizin, sağlamış olduğumuz servislerin Kullanım Şartları dolayısıyla bir takım bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

Ziyaretçilerimiz Haberavrasya.com ’de iken İP adresleri başta olmak üzere, tercihi üzerine bazı ek bilgileri de bize verebilir veya erişimimize onay verebilir. Tarafımıza verilen bu bilgiler, erişim onayı sonucunda kaydedilen veriler, varsa Haberavrasya.com platformu üzerinde ziyaretçi tarafından üretilen her türlü yayın, ziyaretçi tarafından sonradan silinse dahi, süre belirtmeksizin Haberavrasya.com tarafından ziyaretçi izni gerekmeksizin depolanabilir veya kullanılabilir.


Ziyaretçi, sitede bulunduğu sürece, genel adı "cookie" olarak tabir edilen çerezlerin veya gezinme istatistiklerini analiz etme maksadıyla yaratılan javascript kodlarının veya benzer iz sürme ve takip sistemlerinin bağlandığı cihazına yerleştirilebileceğini kabul eder. Çerezler basit metin dosyalarıdır. Münferiden bilgileri içermemekle birlikte, ziyaret bilgi ve istatistikleri saklanır, ziyaretçinin demografik, sosyal, ekonomik vs. özelliklerini tanımak vasıtasıyla analiz edilebilir ve kullanılabilir.


Haberavrasya.com , bir ziyaretçi tarafından yapılan tüm farklı ziyaretler için ayrı ayrı olmak üzere, IP adresini, ziyaret için kullandığı yazılım ve donanım bilgilerini, ziyaret zamanı ve süresini ve bunlara benzer bilgileri kaydetmektedir. Kaydedilen bu bilgiler, ziyaretçinin izni gerekmeksizin Haberavrasya.com tarafından kullanılabilir veya yetkili mercilerin usulüne uygun bir şekilde talep etmesi durumunda, talep edilen düzeyde paylaşılabilir.


Haberavrasya.com , kaydedilen her türlü iletişim aracı üzerinden sistem üzerinde işlem gerçekleştirebilir, bu araçlar vasıtasıyla ziyaretçiyle iletişime geçebilir; bilgilendirme, bülten gibi yayın araçlarını bildirebilir.


Ziyaretçi tarafından sağlanan bilgiler ve yapılan yayınlar, Haberavrasya.com ’e ait olması gerekmeksizin reklam, kampanya, bülten, bildirim gibi mecralarda kullanılabilir.


Haberavrasya.com sitesinde, duyuru, e-posta, vs iletişim kanallarında üçüncü şahıslara ait bilgi ve linkler paylaşabilir. Ziyaretçi, bu bilgi ve linkler vasıtasıyla Haberavrasya.com dışındaki bir platforma ulaşırsa, belirtilen gizlilik ilkelerimizin sınırları aşılmış demektir. Harici sitelerin, uygulamaların ve diğer platformların sistemleri ve sundukları uygulamalar tarafımızca kontrol edilemediğinden Gizlilik İlkelerimiz, bu noktada geçerli olmayacaktır.


Ödüllü test, yarışma, sıralama, vs. uygulamalara katılmanız durumunda, bilgilerinizi yetkili makamlar ile paylaşabilir, ziyaretçi bilgilerini kullanarak duyuru yayınlayabilir.


Haberavrasya.com üzerinde oluşturulan üyeliklerin bazı fonksiyonlarında gizleme yapılamamaktadır. Bu bilgiler, kamuya açık ve birçok platform vasıtasıyla erişilebilirdir. Ziyaretçi bilgilerinin anonimleştirilmesi ilkesi ile tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması uygulanabilir.


Haberavrasya.com , ziyaretçi bilgilerinin gizliliği hususunda azami özeni göstermesinin yanı sıra, sistemlerimize yapılabilecek izinsiz girişlerin olabileceği ihtimal dahilindedir. Sisteme izinsiz giriş yapılmasının yanı sıra, sistem çalışma prensiplerindeki hatalar ile ziyaretçi bilgilerinin sistem dışında kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi gibi durumlarda sitemizin sorumluluğu bulunmamaktadır.


Gizlilik İlkelerimiz, platformumuza yeni özelliklerin eklenmesi, sistem üzerinde değişiklikler yapılması gerekmeksizin, Haberavrasya.com yönetiminin uygun gördüğü hallerde, ziyaretçiye herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir, düzenlenebilir. Ziyaretçi tarafından yapılan her bir ziyarette Gizlilik İlkelerimizin tekrardan gözden geçirilmesi tarafımızca önerilmektedir.

Gizlilik İlkelerimiz, en son 01.12.2015 tarihinde revize edilmiş olup dosya revizyon kodu RV.Gİ-01.03’tür.

Ziyaretçi, Haberavrasya.com platform ve/veya uygulamalarını kullanarak Gizlilik İlkeleri dokümanını kabul ettiğini ifade etmiş olur. Platform ve/veya uygulamalarımız kullanılırken, ziyaretçi tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda, Kullanım Şartları dokümanında yazıya alınmıştır.